طراحی کاراکتر

(شخصیت پردازی) …………………….. ارائه 3 اتود ……………….. 5,000,000 تومان

کاراکتر امکاناتی به شما ارائه میدهد که از عهده لوگو به تنهایی خارج است. برای کالاهای مصرفی طراحی کاراکتر و شخصیت پردازی توصیه می شود.

طراحی لوگو ترکیبی

(آرم و لوگوتایپ) ……………………….. ارائه 3 اتود ……………….. 6,000,000 تومان

ترکیبی از نشانه نوشتاری و نشانه تصویری می باشد . المان تصویری و نوشتاری می توانند با یکدیگر ادغام شوند و یا مستقل از هم طراحی شوند.

طراحی لوگو نوشتاری

(لوگو تایپ یا مونوگرام) ……………….. ارائه 3 اتود ……………….. 4,000,000 تومان

نشانه نوشتاری خوانایی ، زیبایی و مانایی را برای لوگو شما به ارمغان خواهد آورد اما مفهومی را به مخاطب انتقال نخواهد داد.

طراحی لوگو تصویری

(آرم) ………………………………………… ارائه 3 اتود ……………. 4,000,000 تومان

نشانه تصویری مفهوم مورد نظر شما را به مخاطب انتقال خواهد داد.

طراحی مهر سنتی

(آرم) …………………………………….. ارائه 1 اتود ……………………. 200,000 تومان

طراحی بروشور

طراحی بروشور 3 لت …………………….. ارئه 1 اتود …………………….. 300,000 تومان

طراحی بروشور 4 لت …………………….. ارائه 1 اتود ……………………. 400,000 تومان

لازم به ذکر است، در صورت افزوده شدن موارد دیگری همچون برگ فاکتور و … هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه میگردد. در طراحی بروشور خاص طبق زمان بندی بکار رفته، قیمت تعیین می گردد.

طراحی کاتالوگ

طراحی صفحات داخلی کاتالوگ…………….. هر صفحه …………………….. 150,000 تومان

طراحی جلد و پشت جلد کاتالوگ …………………………………………….. 400,000 تومان

هزینه اعلام شده جهت ارائه یک طرح می باشد و جهت ارائه طرح های بیش تر هزینه مجزا محاسبه خواهد شد.

طراحی ست اداری

طراحی و صفحه آرایی یک ست کامل اداری شامل: پاکت ملخی، پاکت A4، سربرگ A4 و A5، کارت ویزیت، برگ یادداشت ………… ارائه 2 اتود …………. 1,000,000 تومان

لازم به ذکر است ، در صورت افزوده شدن موارد دیگری همچون برگ فاکتور و … هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه میگردد. همچنین جهت بازطراحی ست به هر زبان دیگر ، بر اساس طرح اصلی ، 30% به هزینه پایه افزوده خواهد شد.

طراحی سربرگ/سرنسخه

طراحی سربرگ/سرنسخه ……………. ارائه 1 اتود ……………. 100,000 تومان

هزینه اعلام شده جهت ارائه یک طرح می باشد و جهت ارائه طرح های بیشتر هزینه مجزا محاسبه خواهد شد.

طراحی لیبل

لیبل(برچسب دور محصولات) ………….. ارائه 1 اتود …………………… 200،000 تومان

لازم به ذکر است هزینه طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، عکاسی، طراحی تیغ دور لیبل به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

طراحی بسته بندی

طراحی گرافیک روی بسته بندی ……….. ارائه 1 اتود ………………….. 1,000،000 تومان

لازم به ذکر است هزینه طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، عکاسی، طراحی تیغ و ماکت بسته بندی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

طراحی ساک خرید

Shopping Bag ………………………….. ارائه 1 اتود ………………….. 200،000 تومان

لازم به ذکر است هزینه طراحی لوگو، طراحی کاراکتر، عکاسی و … به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

تبلیغات محیطی

طراحی بیلبورد ………………………….. ارائه 1 اتود ………………….. 400،000 تومان

طراحی استند / استرابورد ……………… ارائه 1 اتود ……………………. 200،000 تومان

طراحی بنر/فلکسی ……………………. ارائه 1 اتود ……………………. 400،000 تومان

هزینه اعلام شده جهت طراحی گرافیک می باشد و در صورت نیاز به عکاسی ، ایده پردازی خلاقانه، طراحی شعار، اسلوگان و… هزینه های مربوطه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.

طراحی فولدر

(3 لت دو رو) …………………………… ارائه 1 اتود …………………… 300،000 تومان

در صورت نیاز به طراحی تیغ اختصاصی ، هزینه 100،000 تومان به هزینه فوق افزوده خواهد شد.

طراحی پوستر

پوستر ……………………………………… ارائه 1 اتود …………………….. 500،000 تومان

پوسترمفهومی ………………………………. ارائه 1 اتود …………………… 3,000،000 تومان


هزینه اعلام شده جهت طراحی گرافیک می باشد و در صورت نیاز به عکاسی ، ایده پردازی خلاقانه، طراحی شعار، اسلوگان و… هزینه های مربوطه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.

طراحی تراکت

تراکت …………………………………یک رو …………………………. 100،000 تومان 

تراکت ………………………………….دو رو …………………………… 150,000 تومان

هزینه اعلام شده جهت ارائه یک طرح می باشد و جهت ارائه طرح های بیشتر هزینه مجزا محاسبه خواهد شد.

طراحی کارت ویزیت

کارت ویزیت …………………………..یک رو ………………………….. 50،000 تومان 

کارت ویزیت…………………………….دو رو ………………………….. 80,000 تومان

هزینه اعلام شده جهت ارائه یک طرح می باشد و جهت ارائه طرح های بیشتر هزینه مجزا محاسبه خواهد شد.

طراحی پست، استوری اینستاگرام

پست/استوری ثابت ………………………………………………………… 50،000 تومان 

پست/استوری متحرک ……………………………………………………… 80،000 تومان

هزینه اعلام شده جهت ارائه یک طرح می باشد و جهت ارائه طرح های بیشتر هزینه مجزا محاسبه خواهد.